OSMANLI EFEMERA

Sebilürreşad 12.Cild Mehmed Âkif’in desteği ve başyazarlığında Eşref Edip Fergan’ın yayımladığı dergi. Derginin içeriği İslam Dini, Felsefe, Edebiyat, Hukuk, Bilim konuları kapsamaktadır.