OSMANLI EFEMERA

Büyük Gazete 57.Sayı 17 Teşrinisani 1927 tarihli Gazete.Kapakta güreş resmedilmiş olup alt kısmında Türk'ün yüzünü ağartan (Pehlivan Mehmet) şerefine şaa…şaa…şaaa.