OSMANLI EFEMERA

Resimli Gazete 11.Sayı 17 Teşrinisani 1339 tarihli gazete başlığında 'her hafta Cumartesi günleri neşr olunur,herşeyden hacet eder,müstakil el efkar ve terrakiperver ,siyasi resimli Türk gazetesidir.