OSMANLI EFEMERA

Yarın Mecmuası 34.Sayı 15 Haziran 1338 tarihli şiir değisidir. Hasan Ali Yücel'e ait ilk çalışmalarda bu dergilerde yer almaktadır. Dergi üzerinde adres Babıali caddesi Reşid Efendi Hanı