OSMANLI EFEMERA

Şair Nedim 27 Şubat 1919 7.Sayı haftalık mecmuası Halit Fahri Ozansoy tarafından 29 Ocak 1919 yılında yayımlanmaya başlar 18 sayı çıktıktan sonra yayın hayatını tamamlar.