Eski dönem oldukça ağır içİnde baloncuklar ve kelebekler barındıran kağıt tutacağı.